Les claus de la nova Llei d’Habitatge

Al BOE del dia 25 de maig, s’ha publicat la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge (Llei d’Habitatge), que entre altres mesures importants, elimina l’IPC com a mecanisme de revisió de la actualització anual de la renda, estableix un control dels lloguers a les zones que es declarin tensionades, a més de modificacions en la regulació del procediment de desnonament, el d’execució hipotecària i la subhasta de béns en situacions de vulnerabilitat.

Read more

Les societats es podran constituir per mitjans digitals

S’ha aprovat la Llei 11/2023 que incorpora la “Directiva de digitalització de societats”, i ho fa preveient la possibilitat de realitzar el procediment de constitució de manera íntegrament en línia per a les societats de responsabilitat limitada (excepte quan les aportacions dels socis siguin no dineràries), així com les posteriors modificacions, i el registre de sucursals, per part de sol·licitants que siguin ciutadans de la UE.

Read more

Es culmina la reforma de la jubilació demorada desenvolupant l’incentiu mixt

S’ha publicat el Reial decret 371/2023, de 16 de maig, que culmina la reforma dels incentius de la jubilació demorada que es va iniciar el 2021 mitjançant la regulació d’una fórmula mixta que permet combinar els dos tipus de beneficis ja vigents per a aquells que decideixin endarrerir voluntàriament l’accés a la jubilació: un augment percentual de la pensió i la percepció d’un pagament únic (“xec”) en el moment de jubilar-se.

Read more

Quan puc emetre factures simplificades?

La factura simplificada, com el seu nom indica, exigeix menys mencions i contingut que la factura completa, per això el seu ús generalitzat, però, no es pot utilitzar en totes les operacions de lliurament de béns o prestacions de serveis.

Sàpiga en què consisteixen aquest tipus de factures, quan es poden emetre i quins aspectes principals ha de tenir en compte.

Read more

Com es comptabilitza l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables?

L’Institut de Comptabilitat i Auditories de Comptes (ICAC) s’ha pronunciat sobre el tractament comptable de l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

Read more

Mesures de liquiditat per a empreses i autònoms del sector agrari per la sequera

S’ha publicat el Reial decret llei 4/2023, d’11 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria agrària que inclou mesures de liquiditat per a les empreses i els treballadors per compte propi en matèria de Seguretat Social.

En concret, la norma recull un nou tipus d’ajornaments a un tipus d’interès molt baix i amb un termini d’amortització més ampli per impulsar la liquiditat dels treballadors i les empreses més afectats per la sequera.

Read more

Noves mesures fiscals per combatre la sequera i donar suport al sector agrari

Amb efectes des del dia 13 de maig, s’han adoptat mesures urgents en matèria agrària i d’aigües en resposta a la sequera i l’agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques.

Entre les mesures fiscals s’estableixen diverses exempcions: a l’IBI de naturalesa rústica, a l’IS (ajudes a ecorregímenes) i a l’ITP i AJD (contracte d’aval subscrit amb la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària S.M.E.)

Read more

Prohibit treballar a l’aire lliure amb calor extrema

Des del passat 13 de maig, amb la publicació del Reial decret llei 4/2023, d’11 de maig, s’estableix la prohibició de desenvolupar certes tasques durant l’època de temperatures més grans, així com l’adaptació de les condicions de treball i la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista quan l’Agència Estatal de Meteorologia emet avís de fenòmens de nivell taronja o vermell.

Read more

La responsabilitat dels administradors al concurs de creditors

La qualificació del concurs d’una societat com a culpable pot tenir conseqüències importants per als seus administradors o liquidadors.

Read more

En què consisteix el plus de transport per als treballadors?

Moltes empreses i professionals abonen als seus treballadors un plus de transport, regulat algunes vegades per Conveni Col·lectiu i que suposa una quantitat econòmica dirigida a sufragar el cost que assumeix el treballador per desplaçar-se al seu lloc de treball.

Read more