Ajuts a la digitalització de les pimes i autònoms

El Govern ha presentat el Kit Digital, el programa d’ajudes del Pla de Recuperació impulsat per promoure la digitalització de pimes i autònoms, que contribuirà a modernitzar el teixit productiu espanyol.

El programa Kit Digital busca ajudar en el procés de digitalització d’empreses mitjançant la concessió de bons digitals que podran gestionar a través de la plataforma Accelera Pimes.

Aquest programa compta amb una dotació global de 3.000 milions d’euros i que consistirà en l’adquisició d’un Bo Digital de fins a 12.000€ perquè PIMES i Autònoms puguin administrar-lo escollint una o diverses solucions digitals disponibles al mercat.

Quines són les condicions del Kit Digital?

Els beneficiaris de l’ajut Kit Digital hauran de complir les següents condicions, a expenses de la futura publicació de les bases reguladores del programa:

Ser una petita empresa, microempresa o autònom.
Tenir una antiguitat mínima que establirà la convocatòria que cal publicar.
No tenir consideració d’empresa en crisi, els aspectes de la qual s’establiran a la mateixa convocatòria.
Estar al corrent de pagaments d’obligacions tributàries i de seguretat social.
No estar en curs en ordres de recuperació dajudes declarades “il·legals” i incompatibles amb el mercat comú.
No incórrer en les prohibicions de la Llei de subvencions per tenir la consideració de beneficiari.
No superar el límit d’ajuda minimis.

Què és el Bo Digital? I quin és limport de l’ajuda?

El Bo Digital és la subvenció que permetrà adquirir les solucions digitals ofertes pels agents digitalitzadors a les petites empreses, microempreses i autònoms.

El valor d’aquest bon de digitalització variarà en funció del nombre de treballadors de l’empresa:

Empreses de 10 a 50 empleats: 12.000 €
Empreses de 3 a 10 empleats: 6.000 €
Empreses d’1 a 3 empleats i activitats en règim d’autoocupació: 2.000 €

Com sol·licitar el Bo Digital?

La PIME interessada haurà de registrar-se a l’àrea privada de www.acelerapyme.es i realitzar el test de diagnòstic digital. Un cop fet això, podrà accedir al catàleg de solucions i adquirir una o diverses. A continuació, haureu de sol·licitar l’ajuda a la seu electrònica de red.es. Un cop concedida la subvenció, accedirà novament al catàleg de solucions, contactarà amb l’Agent Digitalitzador i signarà el contracte amb aquest.

Per a més informació: https://www.acelerapyme.es/kit-digital

Podeu posar-vos en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.