Entries by tu IDEA tu NEGOCIO

Tarifa plana per a nous autònoms 2023-2025

Durant el període 2023-2025, les persones que causin alta inicial al Règim d’Autònoms poden sol·licitar l’aplicació d’una quota reduïda (tarifa plana) de 80 euros mensuals durant els primers 12 mesos d’activitat. La sol·licitud es farà en el moment de tramitar l’alta.