Entries by GEMAP IUS

Pròrroga de les ajudes als autònoms

Amb l’objectiu de donar suport al manteniment de l’activitat, s’inclouen exoneracions de les quotes a les Seguretat Social per a tots els treballadors per compte propi que han estat protegits en el període anterior (a finals de setembre eren 226.000) durant els propers quatre mesos.