Avals ICO per a empreses i autònoms afectats per les conseqüències de la guerra a Ucraïna

S’ha aprovat un primer tram de 5.000 milions d’euros, que serà gestionat per l’Institut de Crèdit Oficial en col·laboració amb les Entitats Financeres, dirigit a tots els autònoms i empreses de tots els sectors econòmics afectats pels efectes econòmics de la guerra de Rússia a Ucraïna, a excepció del sector financer i d’assegurances.

Quins requisits han de complir les empreses i els autònoms per poder sol·licitar els avals?

Que els autònoms i les empreses que no es trobin en situació de morositat ni en procediment concursal a la data de signatura de l’operació, ni estiguin subjectes a sancions per part de la Unió Europea, ni tinguin en el moment de sol·licitud de l’aval cap procés de execució d’avals gestionats per l’ICO.

Quins percentatges garanteix l’aval?

L’aval garantirà fins al 80% dels nous préstecs d’operacions sol·licitades amb un import màxim avalat de fins a 400.000 euros amb caràcter general, o 35.000 euros per a empreses del sector primari, aqüicultura o pesca, en una o diverses operacions de préstec. En aquests casos, l’aval emès tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit amb un termini màxim de 10 anys.

Per a préstecs per un volum superior l’aval podrà garantir fins al 80% de l’import del crèdit per a pimes i autònoms i fins al 70% per a la resta d’empreses, si bé l’import total del préstec no podrà ser més gran del 15% del volum de negocis anual mitjà total del beneficiari durant els tres darrers exercicis, o del 50% dels costos de l’energia en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud del préstec.

Per a aquests préstecs, l’aval també coincidirà amb el termini d’amortització de l’operació, que serà fins a vuit anys.

Totes les operacions comptaran, a sol·licitud del deutor, amb un període de carència inicial del principal de 12 mesos i les entitats financeres hauran de mantenir obertes les línies de circulant dels seus clients fins al 31 de desembre del 2022. Així mateix, les Entitats Financeres hauran d’aplicar els millors usos i pràctiques bancàries en benefici dels clients i no podran condicionar l’aprovació dels préstecs a la contractació per part del client de cap altre servei o producte.

Quan es podran sol·licitar els avals?

El termini per sol·licitar els avals finalitzarà l’1 de desembre del 2022.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre això.