Guia de les deduccions autonòmiques de l’IRPF 2021

L’Agència Tributària ha editat un seguit de manuals per facilitar la consulta de les deduccions que es poden sol·licitar segons el territori.

L’Agència Estatal d’Administració Tributària té entre els seus principals objectius el de minimitzar els costos de compliment que ha de suportar la ciutadania en les seves relacions amb la Hisenda Pública.

Fidel a aquest propòsit, ia fi de facilitar als contribuents el compliment de les seves obligacions tributàries, l’Agència Tributària posa a la vostra disposició l’edició del Manual Pràctic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l’exercici 2021, adaptada al llenguatge HTML que ha estat preparada pel Departament de Gestió Tributària.

El Manual respon a la intenció de divulgar l’IRPF a través d’una visió rigorosa, total i actualitzada de l’impost. Per això inclou, a més de la recopilació dels criteris administratius i judicials aplicables en l’exercici, l’explicació i descripció didàctica del contingut de l’IRPF per matèries, temes i conceptes, relacionant cadascun amb les normes que els regulen, a més d’esquemes i quadres que facilitin la comprensió de determinats aspectes tècnics del mateix o resum de criteris així com de suposats pràctics que es considerin útils per aclarir aquelles qüestions que revesteixen dubtes o que impliquin una major complexitat. Així mateix, el manual conté informació relativa a l’emplenament del model de l’IRPF que s’aprova cada any ia les novetats que s’hi introdueixen oa la campanya de presentació de les declaracions de l’IRPF.

 1. Andalucía
 2. Aragón
 3. Principado de Asturias
 4. Illes Balears
 5. Canarias
 6. Cantabria
 7. Castilla-La Mancha
 8. Castilla y León
 9. Cataluña
 10. Extremadura
 11. Galicia
 12. Comunidad de Madrid
 13. Región de Murcia
 14. La Rioja
 15. Comunitat Valenciana

Para más información, no duden en ponerse en contacto con nosotros.