Impuls als plans de pensions de feina

El Consell de Ministres del passat dia 23 de novembre del 2021 ha aprovat l’Avantprojecte de Llei Reguladora dels plans de pensions d’ocupació.

L’objectiu de la nova normativa és facilitar l’accés a plans col·lectius a treballadors de rendes mitjanes i baixes i de petites i mitjanes empreses, així com a treballadors autònoms i joves. A més, a través de l’impuls públic dels fons de pensions, de la negociació col·lectiva i de la promoció de plans per associacions d’autònoms i col·legis professionals, s’oferiran productes d’estalvi a llarg termini amb un cost més baix que l’actual.

Per endavant, l’avantprojecte de norma preveu:

  • La creació de fons d’ocupació d’impuls públic, que facilitaran l’adscripció de tota mena de treballadors. A més, les entitats gestores i dipositàries seran seleccionades mitjançant procediment obert i la seva mida els permetrà una eficiència més gran i, per tant, unes comissions més baixes. Aquests fons tindran una governança específica, amb comissions de control pròpies.
  • Es facilita la creació dels plans simplificats, en què els convenis col·lectius de caràcter sectorial es convertiran en l’instrument clau d’impuls. S’habilita així normativament la negociació col·lectiva sectorial perquè estableixi que el pla d’ocupació acordat s’estengui a totes les empreses del sector.
  • Per facilitar la transparència i la portabilitat entre plans de pensions es posarà en marxa una plataforma digital comuna on cada partícip podrà consultar fàcilment tota la informació i realitzar els tràmits de forma senzilla.
  • Els actius dels fons de pensions públics seran invertits exclusivament en interès de les persones partícips i beneficiàries prenent en consideració la rendibilitat, el risc i limpacte social de les inversions.

Com a novetat, es crearà un procediment més senzill que l’actual de manera que, en lloc que cada empresa seleccioni el seu pla de pensions, es podran adscriure directament al pla simplificat del sector que correspongui.

Incentius fiscals

La reforma s’acompanyarà d’una modificació dels incentius fiscals, de manera que es traslladi el benefici fiscal cap als partícips, focalitzant en els plans d’ocupació els beneficis fiscals, seguint la recomanació 16a del Pacte de Toledo i les conclusions de l’informe de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal sobre beneficis fiscals. Als pressupostos del 2022 ja es focalitza en els plans d’ocupació la deducció a l’IRPF en elevar-se a 8.500 euros, mentre que en els plans individuals se situa en 1.500 euros, en total la suma de totes les aportacions serà de 10.000. En el cas dels treballadors autònoms, la deducció ha d’estar en línia amb la suma de les dues deduccions.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre això.