Les empreses hauran d’implementar una sèrie de mesures d’estalvi energètic

Us informem de les principals mesures del Reial decret llei 14/2022, sobre estalvi i eficiència energètica en l’àmbit empresarial:

La temperatura de l’aire als recintes habitables condicionats que no hagin de mantenir condicions ambientals especials o disposin d’una normativa específica que així ho estableixi, es limitarà als valors següents:

  1. La temperatura de l’aire als recintes calefactats no serà superior a 19 ºC.
  2. La temperatura de l’aire als recintes refrigerats no serà inferior a 27 ºC.
  3. Les condicions de temperatura anteriors estaran referides al manteniment d’una humitat relativa compresa entre el 30% i el 70%.

Aquests mateixos recintes habitables condicionats, hauran de complir amb mesures d’informació en el sentit d’informar, mitjançant cartells informatius o l’ús de pantalles, clarament visibles des de l’entrada o accés als edificis, les mesures d’aplicació que contribueixen a l’estalvi energètic relatives als valors límits de les temperatures de l’aire, informació sobre temperatura i humitat, obertura de portes i règims de revisió i manteniment.

Els edificis i locals amb accés des del carrer hauran de disposar d’un sistema de tancament de portes adequat, el qual podrà consistir en un senzill braç de tancament automàtic de les portes, per tal d’impedir que aquestes romanguin obertes permanentment. Mesura que haurà de ser adoptada amb anterioritat al 30 de setembre de 2022.

Quant a l’enllumenat d’aparadors, aquest s’haurà de mantenir apagat des de les 22 hores. El termini per adoptar aquesta mesura és de set dies des de la publicació al BOE.

Totes aquestes mateixes instal·lacions que tinguin obligació de complir amb les inspeccions d’eficiència energètica, i la darrera inspecció de les quals s’hagi realitzat amb anterioritat a l’1 de gener de 2021, hauran d’avançar de forma puntual la següent inspecció per tal de complir amb aquestes obligacions abans del 1 de desembre de 2022, perquè, en aquesta data, les instal·lacions obligades hagin passat per una inspecció d’aquest tipus en els darrers dos anys.

El Govern ha demanat a les administracions i grans empreses facilitar el teletreball amb la finalitat d?estalviar en desplaçament i en el consum tèrmic dels edificis.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.