Més control sobre el frau fiscal per part d’Hisenda

Us resumim el pla d’acció de l’Agència Tributari durant aquest any 2022:

Entre les principals línies d’actuació del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2022, Hisenda posarà el focus en visites que incidirà en nius de societats, incloent-hi centres de coworking, i es reprendran les personacions en seus d’activitat econòmica , i s’analitzaran Agrupacions d’Interès Econòmic (AIE) que puguin ser mers “vehicles” de beneficis fiscals. Entre les mesures contemplades també hi ha l’emissió de cartes d’avís als contribuents que presentin determinats paràmetres que apuntin a un risc potencial d’incompliment; el control de la fiscalitat internacional i la lluita contra els paradisos fiscals; i la cerca de patrimonis ocults, entre d’altres.

Com cada any, al BOE del dia 31 de gener de 2022 s’ha publicat la Resolució de 26 de gener de 2022, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2022, entre les novetats del qual podem destacar que Hisenda posarà el focus en visites que incidirà en “nius de societats”, incloent centres de ‘coworking’, i es reprendran les personacions en seus d’activitat econòmica, i s’analitzaran Agrupacions d’interès econòmic (AIE) que puguin ser mers “vehicles” de beneficis fiscals. Entre les mesures contemplades també hi ha l’emissió de cartes d’avís als contribuents que presentin determinats paràmetres que apuntin a un risc potencial d’incompliment; el control de la fiscalitat internacional i la lluita contra els paradisos fiscals; i la cerca de patrimonis ocults, entre d’altres.

D’altra banda, començarà el disseny d’un assistent virtual a l’IRPF i s’ampliaran les caselles de la declaració sobre les quals s’informarà de possibles errors si són modificades. L’Agència impulsa amb pimes i autònoms solucions digitals a finançar amb els fons europeus per complir amb la prohibició legal del programari d’ocultació de vendes. A més, ja és plenament operatiu el sistema automatitzat d’anàlisi de riscos en preus de transferència que reforçarà el control de la fiscalitat internacional.

Les directrius del Pla de 2022 segueixen la mateixa estructura que un altre dels instruments de planificació de l‟Agència Tributària com és el Pla d‟Objectius anual i giren al voltant de cinc grans pilars:

1. Informació i assistència.

2. Prevenció dels incompliments. El foment del compliment voluntari i la prevenció del frau.

3. La investigació i les actuacions de comprovació del frau tributari i duaner.

4. El control del frau en fase recaptatòria.

5. La col·laboració entre l’Agència Tributària i les administracions tributàries de les comunitats autònomes.

Més informació: https://sede.agenciatributaria.gob.es/