Prorrogats els mòduls de l’IRPF i l’IVA per al 2023

Els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023 contemplen que tant en el règim d’estimació objectiva a l’IRPF (mòduls), com en els règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, està previst que es proroguin els límits establerts per a 2022.

Llevat de canvis d’última hora, aquests límits quedaran en els termes següents:

Concepte (1) Any 2023 A partir de 2024
Vendes totals

250.000

150.000 (2)

Vendes a empresaris

125.000

75.000

Compres (no immobilitzats)

250.000

150.000

  1. Volum d’operacions realitzades l’any anterior.
  2. En activitats agrícoles, ramaderes o forestals, el límit serà de 250.000 euros.

Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca a l’exercici 2023 (amb efectes des de l’1 de gener de 2023).

També està previst que es proroguin un any més els límits excloents per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, de manera que es manté el límit de 250.000€ de volum d’ingressos a l’exercici anterior i de l’import del conjunt d’adquisicions i les importacions de béns i serveis l’any anterior.

Renúncia

Encara que vostè compleixi els requisits per seguir en mòduls, si preveu una reducció d’ingressos a partir del 2023, faci números i verifiqui si li convé renunciar (tingueu en compte també que està previst que s’incrementi del 5 al 10% la reducció sobre el rendiment net aplicable en aquests casos).

Si voleu renunciar, presenteu una declaració censal al desembre o exerciteu la vostra renúncia tàcita presentant l’IVA del primer trimestre de 2023 en règim general (model 303) i el pagament fraccionat d’IRPF en règim d’estimació directa (model 130).

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre això.