Pugen les bases de cotització per als autònoms

El límit màxim de la base de cotització en tots els règims queda fixat en 4.139,40 euros / mensuals, a partir de l’1 de gener de 2022.

El límit mínim és l’import de l’salari mínim interprofessional vigent, incrementat en un sisè. Les bases mínimes s’incrementaran des del mateix 1 de gener, per tant, en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional (SMI).

Les bases mínimes de cotització, segons categories professionals i grups de cotització, s’incrementaran des del 1 de gener de 2022, i respecte de les vigents en 31 de desembre de 2021, en el mateix percentatge en què augmenti el SMI. Pel que fa a les bases màximes seran, a partir d’l’1 de gener de 2022, de 4.139,40 euros mensuals o de 137,98 euros diaris.

Es mantenen els tipus de cotització per contingències comunes i hores extraordinàries.

Pel que fa a la cotització dels treballadors dels sistemes especials, cal destacar, entre d’altres aspectes:

  • La base màxima de cotització en el RETA serà de 4.139,30 euros / mes, i la mínima de 960,60 euros / mes.
  • Tipus de cotització en el RETA: contingències comunes, 28,30%; contingències professionals, 1,30% (0,66% per incapacitat temporal i 0,64 per incapacitat permanent, mort i supervivència); treballadors exclosos de cotitzar per contingències professionals, cotització de l’0,10% per a finançar prestacions.
  • Es fixa la base mínima de cotització per als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2021 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a deu, en 1.234,80 euros mensuals, aplicable partir d’1 de gener de 2022.
  • Per a les persones treballadores empleades de la llar, les bases s’incrementaran en el mateix percentatge en què augmenti el SMI.
  • D’altra banda, i en l’àmbit de País Basc, per als membres del Cos de l’Ertzaintza es manté un tipus de cotització addicional del 10,60% (8,84% a càrrec de l’empresa, i l’1,76% per al treballador.