Sistema Cl@ve: què és i com s’obté?

Li expliquem com sol·licitar el Cl@ve PIN o Cl@ve Permanent per realitzar tràmits amb l’administració electrònicament amb seguretat.

Cl@ve és un sistema orientat a unificar i simplificar laccés electrònic dels ciutadans als serveis públics. El seu objectiu principal és que el ciutadà es pugui identificar davant de l’Administració mitjançant claus concertades (usuari més contrasenya), sense haver de recordar claus diferents per accedir als diferents serveis.

Es tracta d’una plataforma comuna per a la identificació, autenticació i signatura electrònica del ciutadà davant d’organismes de l’Administració de l’Estat integrats a Cl@ve i els restants que s’hi adhereixin.

Pel que fa a les claus concertades, Cl@ve admet dues possibilitats dús:

  • Cl@ve ocasional o Cl@ve PIN: sistema de contrasenya de validesa molt limitada en el temps, orientat a usuaris que accedeixen esporàdicament als serveis, que es correspon amb l’inicial sistema PIN24H de l’AEAT.
  • Cl@ve permanent (Cl@ve Personal): sistema de contrasenya de validesa duradora en el temps, però no il·limitada, orientat a usuaris habituals. Es tracta del sistema d’accés mitjançant usuari i contrasenya, reforçat amb claus d’un sol ús per SMS als serveis de la teva Seguretat Social.

Per poder utilitzar aquestes claus concertades, els ciutadans hauran de registrar-se prèviament al sistema, aportant les dades de caràcter personal necessàries.

Cl@ve PIN té una validesa temporal limitada, ja que es pot utilitzar tantes vegades com es vulgui mentre no hagi caducat. Des que se sol·licita el PIN fins que s’utilitza no poden passar més de 10 minuts. Si passa més temps, el PIN caduca i cal sol·licitar-ne un altre. El PIN obtingut val per a una única sessió de treball a la Seu electrònica de l’AEAT en què es podran realitzar diversos tràmits mentre no es tanqui la sessió -és a dir, mentre no es tanqui el navegador-, o es deixi inactiva durant 60 minuts .

Cl@ve Permanent és una modalitat didentificació que permet accedir a determinats serveis electrònics de lAdministració per mitjà dun identificador (nombre de DNI o NIE de lusuari) i una contrasenya que ha de ser custodiada pel ciutadà. Té una validesa duradora en el temps però no il·limitada, i està orientada a usuaris habituals.

Per començar a utilitzar Cl@ve permanent cal fer prèviament l’activació d’usuari, procés en què s’estableix la contrasenya d’accés.

Per activar l’usuari cal:

  • El codi d’usuari (DNI o NIE).
  • L’adreça de correu electrònic que sutilitza com a dada addicional de contrast.
  • El codi d’activació que es lliura a l’acte de registre al sistema.

Tota la informació la trobareu en aquest enllaç: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/identificacion-digital/clave/preguntas-frecuentes.html